Kadencja 2014/2015

Klaudia Kochan
Jakub Kłosiński

Opinie Komisji Prawnej Rady Samorządu Doktorantów PAN

Opłaty za otwarcie i prowadzenie przewodu doktorskiego – 10.11.14


 

 

Przedstawiciel doktorantów w Radzie Naukowej instytutów PAN – 17.10.14


 

 

Przerwy wypoczynkowe – 12.05.14


 

Sądy Koleżeńskie 07.10.2014 Świadectwa ukończenia studiów doktoranckich – 22.05.14


 

Uwagi KP RSD PAN do opinii Kancelarii nt. przepisów dotyczących doktorantów Akademii – 15.04.2014