Rada Samorządu Doktorantów Polskiej Akademii Nauk

Skład RSD PAN w kadencji 2022/2023

W dniu 28.11.2022 r. podczas Zebrania Zwyczajnego Rady Samorządu Doktorantów PAN w Warszawie wybrano skład Rady na kadencję 2022/2023:

mgr Hubert Kasprzak

W kadencji 2023 pełni funkcję Przewodniczącego Rady Samorządu Doktorantów PAN oraz Przewodniczącego Zespołu prawnego. Jako doktorant II roku w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im. Ludwika Hirszfelda we Wrocławiu, reprezentuje Wydział V PAN. W swoich badaniach zajmuje się wpływem bakteriofagów (czyli wirusów bakteryjnych) na wydzielanie czynników pro- i przeciwzapalnych przez komórki układu odpornościowego człowieka. Sprawuje także funkcję Radnego Wrocławskiego Osiedla Ołbin i Radnego Krajowego Nowej Lewicy. Jest również nauczycielem biologii w XIV Liceum Ogólnokształcącym we Wrocławiu. W wolnym czasie zapalony saunowicz, fan muzyki techno i nocnego życia.

Kontakt do Huberta:

hubert.kasprzak@pan.pl

mgr Patrycja Uram

Pełni funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Samorządu Doktorantów PAN i Przewodniczącej Zespołu ds. promocji doktorantów PAN. Jest doktorantką IV roku w Instytucie Psychologii PAN w Warszawie, reprezentuje Wydział I PAN. W swoim doktoracie bada znaczenie procesów asocjacyjnych i propozycjonalnych w zakresie odbierania treści z mediów społecznościowych. Czas wolny poświęca na wszelkiego rodzaju aktywność fizyczną, słuchanie muzyki, czytanie książek, naukę nowych umiejętności  i – jak przystało na psychologa – obserwowanie drugiego człowieka.

Kontakt do Patrycji: 

patrycja.uram@pan.pl

mgr inż. Marta Łukasik

W Radzie Samorządu Doktorantów PAN pełni funkcję Sekretarza. Jest doktorantką II roku w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN w Krakowie, reprezentuje Wydział IV PAN. Celem jej doktoratu jest określenie wpływu warunków trawienia metodą ICP na jakość krystaliczną struktur detektorów fotonowych typu mesa. Na co dzień można ją spotkać w Instytucie Mikroelektroniki i Fotoniki – Sieci Badawczej Łukasiewicza w Warszawie. Poza laboratorium zajmuję się organizacją własnego ślubu, chciałaby mieć więcej czasu na zajęcia sportowe.

Kontakt do Marty:

marta.lukasik@pan.pl

mgr inż. Dawid Drozdowski

Pełni funkcję Członka Rady Samorządu Doktorantów PAN oraz Przewodniczącego zespołu ds. organizacji Konferencji KonDokPAN 2023. Jest doktorantem III  roku w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN we Wrocławiu i reprezentuje wydział III PAN. Tematem jego doktoratu jest polimorfizm w halogenkach ołowiu zawierających protonowaną metylohydrazynę: trójwymiarowe i warstwowe perowskity hybrydowe o przestrajalnych właściwościach optoelektronicznych. Do jego zainteresowań badawczych należą: rentgenografia strukturalna, materiały hybrydowe, związki struktury z właściwościami optoelektronicznymi. Jest fanem sportu, ciekawych książek, kanałów historycznych na YouTube i Roberta Makłowicza (kolejność dowolna).

Kontakt do Dawida:

dawid.drozdowski@pan.pl

mgr Marcin Wiorek

Pełni funkcje członka Rady Samorządu Doktorantów PAN oraz Zespołu ds. promocji doktorantów PAN. Jest doktorantem IV  roku w Instytucie Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie i reprezentuje wydział II PAN. Tematem jego doktoratu jest taksonomia i filogeneza wybranych rodzajów madagaskarskich Syntomini (Lepidoptera: Erebidae: Arctiinae). Jego ogólne zainteresowania badawcze obejmują filogenezę, biogeografię i ekologię tropikalnych motyli z podrodziny niedźwiedziówkowatych (Arctiinae), szczególnie plemienia Syntomini i rodzaju Euchromia. Poza laboratorium interesuje się wszystkim co madagaskarskie oraz skandynawskie, językiem szwedzkim oraz malarstwem i architekturą, szczególnie gotyku.

Kontakt do Marcina:

marcin.wiorek@pan.pl

Nowo wybrana Rada podjęła decyzję o pozostawieniu trzech zespołów, które działały przy Radzie poprzedniej kadencji.
Zgłoszenia do dołączenia do zespołów można wysyłać pod adres sd@pan.pl lub kontaktując się z ich Przewodniczącymi:

Zespół prawny – Przewodniczący: Hubert Kasprzak

Zespół ds. promocji doktorantów PAN – Przewodnicząca: Patrycja Uram

Zespół ds. organizacji konferencji – Przewodniczący: Dawid Drozdowski

Serdecznie gratulujemy nowo wybranym członkom i życzymy powodzenia!