Rada Samorządu Doktorantów Polskiej Akademii Nauk

Dnia 20.12.2022 r. Prezes Polskiej Akademii Nauk, Prof. Jerzy Duszyński zaakceptował zaktualizowany Regulamin Samorządu Doktorantów Polskiej Akademii Nauk:

Aktualny Regulamin Samorządu Doktorantów Polskiej Akademii Nauk 20.12.2022

Regulamin obowiązujący do 20.12.2022 r.:

Dnia 04.07.2013 Prezes Polskiej Akademii Nauk Pan Michał Kleiber zaakceptował Regulamin Samorządu Doktorantów PAN w następującym kształcie:

Regulamin Samorządu Doktorantów Polskiej Akademii Nauk 04.07.2013