Rada Samorządu Doktorantów Polskiej Akademii Nauk

Welcome to KonDokPAN2023!

We are pleased to inform you about the date of the most anticipated event in the calendar of doctoral students of the Polish Academy of Sciences (PAS)! The 7th edition of the Conference of Doctoral Students of the PAS (KonDokPAN 2023) will take place on October 13-15, 2023, at the Institute of Low Temperature and Structure Research PAS in Wrocław.

KonDokPAN is an interdisciplinary scientific conference organized by the Council of Doctoral Students of PAS. This unique event is aimed at PhD candidates from all faculties of the PAS. The purpose of this undertaking is to promote the activities of young scientists, expand scientific knowledge and soft skills, discuss further career plans, and foster the integration of the doctoral community at the Polish Academy of Sciences.

Last year’s edition attracted over 40 participants. We organized discussion sessions, conference panels where you could share the results of your scientific work, as well as lectures on mental health and integration meetings. This year, we are expecting an even larger turnout and a greater scale of the event!

Detailed information will be available soon!

To stay up to date, you can follow our event on Facebook, where we will post the most current information regarding the conference and the Council webpage.

Have a great day and see you in Wrocław!

Mamy przyjemność poinformować o terminie najbardziej oczekiwanego wydarzenia w kalendarzu doktorantów Polskiej Akademii Nauk (PAN)! Siódma edycja Konferencji Doktorantów PAN (KonDokPAN 2023) odbędzie się w dniach 13-15 października 2023 roku w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu.

KonDokPAN to interdyscyplinarna konferencja naukowa organizowana przez Radę Samorządu Doktorantów PAN. To wyjątkowe wydarzenie skierowane jest do doktorantów z wszystkich wydziałów PAN. Celem tej inicjatywy jest promowanie działań młodych naukowców, poszerzanie wiedzy naukowej i umiejętności miękkich, dyskusja nad dalszymi planami kariery oraz wspieranie integracji społeczności doktoranckiej PAN.

Zeszłoroczna edycja przyciągnęła ponad 40 uczestników. Zorganizowaliśmy sesje dyskusyjne, panele konferencyjne, podczas których mogliście podzielić się wynikami swoich prac naukowych, a także wykłady dotyczące zdrowia psychicznego i spotkania integracyjne. W tym roku spodziewamy się jeszcze większej frekwencji i większego zakresu wydarzenia!

Szczegółowe informacje będą wkrótce dostępne!

Aby być na bieżąco, możecie śledzić nasze wydarzenie na Facebooku, gdzie będziemy publikować informacje dotyczące konferencji oraz stronę internetową Rady.

Życzymy miłego dnia i do zobaczenia we Wrocławiu!