Rada Samorządu Doktorantów Polskiej Akademii Nauk

Serdecznie zapraszamy wszystkich doktorantów i doktorantki z Polskiej Akademii Nauk do uczestnictwa
w konferencji, mającej na celu stworzenie okazji do integracji naszego środowiska oraz prezentacji wyników badań naukowych!

Konferencja odbędzie się w dniach 13-15 października 2023 w formie stacjonarnej, w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu.

Więcej szczegółów znajdziecie naszej stronie w zakładce “KonDokPAN2023” (menu powyżej) oraz na wydarzeniu na Facebooku

Do zobaczenia we Wrocławiu!
RSD PANWe warmly invite all doctoral students from the Polish Academy of Sciences to participate in a conference aimed at creating an opportunity for the integration of our community and the presentation of research results!

The conference will take place from October 13th to 15th, 2023, in a face-to-face format, at the Institute of Low Temperature and Structural Research of the Polish Academy of Sciences in Wrocław.

You can find more details on our website under the “KonDokPAN2023” tab (menu above) and on the Facebook event.

See you in Wrocław!
RSD PAN