Rada Samorządu Doktorantów Polskiej Akademii Nauk

Organizacja reprezentująca interesy doktorantów przed władzami państwowymi i lokalnymi

Krajowa Reprezentacja Doktorantów (KRD)


Akty prawne dotyczące nauki i edukacji, zapowiedzi konferencji naukowych, oferty pracy, spis polskich uczelni i placówek naukowych, forum dyskusyjne

Forum Akademickie


Oferty pracy naukowej w Europie, informacje o stypendiach, możliwość zamieszczenia CV

Researchers Mobility Portal


Kursy, konferencje, stypendia, oferty pracy za granicą

Cordis Europa – Marie Curie Actions


Informacje dotyczące uznawania polskich dyplomów za granicą, jak również zagranicznych dyplomów w Polsce

Biuro Uznawalności Wykształceniowej i Wymiany Międzynarodowej


Ruch społeczny, który powstał w środowisku pracowników naukowych, reprezentujących różne dyscypliny i ośrodki badawcze

Obywatele Nauki


Reprezentacja zrzeszonych środowisk uczelni technicznych

Porozumienie Doktorantów Uczelni Technicznych


Porozumienia lokalne środowisk doktoranckich

Warszawskie Porozumienie Doktorantów

Porozumienie Doktorantów Uczelni Krakowskich

Porozumienie Doktorantów Uczelni Wrocławskich

Poznańskie Porozumienie Doktorantów


Platforma Studia-o-Polsce.Interdyscyplinarnie

Platforma Studia-o-Polsce.Interdyscyplinarnie