Rada Samorządu Doktorantów Polskiej Akademii Nauk

WYNIKI

Najbardziej prodoktoranckie Instytuty PAN:

I MIEJSCE – Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie

II MIEJSCE – Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie

III MIEJSCE – Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN w Krakowie

WYRÓŻNIENIE – Instytut Botaniki im. Władysława Szafera PAN w Krakowie


Najbardziej aktywny samorząd doktorantów z PAN:

Samorząd Doktorantów Studium Doktoranckiego Nauk Przyrodniczych Polskiej Akademii Nauk w Krakowie oraz Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych


Link do punktacji za poszczególne pytania: KLIK

 

ZGŁOSZENIA

Rada Samorządu Doktorantów PAN wraz z Krajową Reprezentacją Doktorantów mają zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w konkursie PROPAN 2022 🏆!

PROPAN 2022 ma na celu wyłonienie najbardziej prodoktoranckiego Instytutu Polskiej Akademii Nauk, stwarzającego najlepsze warunki do kształcenia doktorantów, oraz najbardziej aktywnego samorządu doktorantów z PAN w działaniach na rzecz lokalnej społeczności doktoranckiej.

Wypełnione zgłoszenia dla danej kategorii można będzie wysyłać w terminie od 3.10.2022 r. do 25.10.2022 r.
UPDATE: termin wydłużony do 31.10.2022

🎯Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi prawdopodobnie podczas konferencji “Model Funkcjonowania Szkół Doktorskich” w ramach Gali Konkursowej, na której zostaną przedstawieni laureaci konkursu. Planowany termin odbycia się konferencji to 18-20 listopada 2022 r.

Regulamin konkursu oraz formularze zgłoszeniowe do konkretnych kategorii znajdziecie pod poniższymi linkami:

📜 regulamin PROPAN 2022

Regulamin-PROPAN-2022

📑 formularz zgłoszeniowy dla instytutu PAN

WORD: PROPAN 2022 – instytut PAN
(zalecana do pobierania inna przeglądarka niż Chrome)

PDF: PROPAN 2022 – instytut PAN

📑 formularz zgłoszeniowy dla samorządu doktorantów z PAN

WORD: PROPAN 2022 – Samorząd
(zalecana do pobierania inna przeglądarka niż Chrome)

PDF: PROPAN 2022 – Samorząd

Skany wypełnionych i podpisanych formularzy prosimy wysyłać na adres e-mail: sd@pan.pl
W tytule wiadomości prosimy wpisać “PROPAN 2022”

Oryginały prosimy wysyłać pocztą na adres Rady Samorządu Doktorantów PAN:
Pałac Kultury i Nauki, Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa, Skrytka pocztowa 24

W razie problemów z plikami bądź pojawiającymi się pytaniami, prosimy o kontakt mailowy (sd@pan.pl) bądź poprzez stronę na FB: https://www.facebook.com/RSDPAN