Poprzednie Kadencje

Kadencja 2019/2020

Piotr Skowron
Przewodniczący Rady SD PAN
Reprezentant III Wydziału PAN
Delegat SD PAN z ramienia Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN

Anna Ebinger
Wiceprzewodnicząca Rady SD PAN
Reprezentantka IV Wydziału PAN
Delegat SD PAN z ramienia Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN


Justyna Wajs
Sekretarz Rady SD PAN
Reprezentantka II Wydziału PAN
Delegat SD PAN z ramienia Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN


Patrycja Uram
Członek Rady SD PAN
Reprezentantka I Wydziału PAN
Delegat SD PAN z ramienia Instytutu Psychologii PAN


Michał Ochnik
Członek Rady SD PAN
Reprezentant V Wydziału PAN
Delegat SD PAN z ramienia Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PANWspółpraca/pomoc:

Katarzyna Mikołajczak
Reprezentantka II Wydziału PAN
Delegat SD PAN z ramienia Instytutu Genetyki Roślin PAN

Paulina Karpeta – Jarząbek
Reprezentantka III Wydziału PAN
Delegat SD PAN z ramienia Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN

Aleksandra Krawiec
Reprezentantka IV Wydziału PAN
Delegat SD PAN z ramienia Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN

Kadencja 2018/2019

Anna Domżalska-Pieczykolan
Przewodnicząca Rady SD PAN
Reprezentantka III Wydziału PAN
Delegat SD PAN z ramienia Instytutu Chemii Organicznej PAN
Kontakt: adomzalska.rsdpan@gmail.com

Paulina Janik
Wiceprzewodnicząca Rady SD PAN
Reprezentantka I Wydziału PAN
Delegat SD PAN z ramienia Instytutu Nauk Prawnych PAN
Kontakt: samorzad.inp.pan@gmail.com

Sylwia Pospuła
Sekretarz Rady SD PAN
Reprezentantka II Wydziału PAN
Delegat SD PAN z ramienia Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN
Kontakt: pospula@isez.pan.krakow.pl

Małgorzata Ciężkowska
Członek Rady SD PAN
Reprezentantka IV Wydziału PAN
Delegat SD PAN z ramienia Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN
Kontakt: mciezkowska@ibib.waw.pl

Mikołaj Sałek
Członek Rady SD PAN
Reprezentant V Wydziału PAN
Delegat SD PAN z ramienia Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN
Kontakt: msalek@imdik.pan.pl

Anna Graczyk
Pełnomocnik Rady SD PAN
Reprezentantka III Wydziału PAN
Delegat SD PAN z ramienia Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN
Kontakt:

Kadencja 2016/2017

Zbigniew Kubiatowski
Przewodniczący Rady Samorządu Doktorantów PAN
Reprezentant Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN
Delegat SD PAN z ramienia Instytutu Archeologii i Etnologii PAN
Kontakt: z.kubiatowski@gmail.com

Katarzyna Kryszczuk
Wiceprzewodnicząca Rady SD PAN
Reprezentantka III Wydziału PAN
Delegat SD PAN z ramienia Instytutu Chemii Fizycznej PAN
Kontakt: katarzyna.kryszczuk@gmail.com

Karolina Rutkowska
Sekretarz Rady SD PAN
Reprezentantka II Wydziału PAN
Delegat SD PAN z ramienia Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu
Kontakt: k.rutkowska@ighz.pl

Karolina Bejm
Wiceprzewodnicząca Rady SD PAN
Reprezentantka IV Wydziału PAN
Delegat SD PAN z ramienia Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza w Warszawie
Kontakt: kbejm@ibib.waw.pl

Karolina Zajdel
Członek Rady SD PAN
Reprezentantka V Wydziału PAN
Delegat SD PAN z ramienia Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN
Kontakt:  kk.zajdel@gmail.com

Kadencja 2015/2016

Wojciech Włoskowicz
Przewodniczący Rady Samorządu Doktorantów PAN
Reprezentant Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN
Delegat SD PAN z ramienia Instytutu Slawistyki PAN w Warszawie
Kontakt: wloskowicz@gmail.com

Karolina Bejm
Wiceprzewodnicząca Rady SD PAN
Reprezentantka IV Wydziału PAN
Delegat SD PAN z ramienia Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza w Warszawie
Kontakt: kbejm@ibib.waw.pl

Karolina Rutkowska
Sekretarz Rady SD PAN
Reprezentantka II Wydziału PAN
Delegat SD PAN z ramienia Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu
Kontakt: k.rutkowska@ighz.pl

Agata Zerka
Członek Rady SD PAN
Reprezentantka V Wydziału PAN
Delegat SD PAN z ramienia Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda we Wrocławiu
Kontakt: agata.zerka@iitd.pan.wroc.pl

Bartłomiej Gostyński
Członek Rady SD PAN
Reprezentant III Wydziału PAN
Delegat SD PAN z ramienia Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych w Łodzi
Kontakt: bgostyns@cbmm.lodz.pl


Kadencja 2014/2015

mgr Anna Katarzyna Zaleszczyk
Przewodnicząca Rady Samorządu Doktorantów PAN
Reprezentantka Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN
Delegat SD PAN z ramienia Instytutu Psychologii w Warszawie.
Kontakt: Anna.Zaleszczyk@sd.psych.pan.pl

mgr inż. Jagoda Kicielińska
V-ce przewodnicząca Rady Samorządu Doktorantów PAN
Reprezentantka Wydziału V Nauk Medycznych PAN
Delegat SD PAN z ramienia Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda w Wrocławiu
Kontakt: jagoda.kicielinska@iitd.pan.wroc.pl

mgr inż. Natalia Michalak
Sekretarz Rady Samorządu Doktorantów PAN
Reprezentantka Wydziału III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN
Delegat SD PAN z ramienia Instytutu Fizyki Molekularnej w Poznaniu.
Kontakt: natalia.michalak@ifmpan.poznan.pl

mgr inż. Katarzyna Kubok (do 17.06.2015)
Członek Rady Samorządu Doktorantów PAN
Reprezentantka Wydziału IV Nauk Technicznych PAN
Delegat SD PAN z ramienia Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego w Krakowie.
Kontakt: kubok.katarzyna@gmail.com

mgr Martyna Łupicka
Członek Rady Samorządu Doktorantów PAN
Reprezentantka II Wydziału Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN
Delegat SD PAN z ramienia Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności w Olsztynie
Kontakt: m.lupicka@pan.olsztyn.pl


Kadencja 2013/2014

Alicja Puścian
Przewodnicząca Rady Samorządu Doktorantów PAN
Reprezentantka Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN
Delegat SD PAN z ramienia Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego w Warszawie.
Kontakt: a.Puscian@nencki.gov.pl

Jagoda Kicielińska
V-ce przewodnicząca Rady Samorządu Doktorantów PAN
Reprezentantka Wydziału V Nauk Medycznych PAN
Delegat SD PAN z ramienia Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda w Wrocławiu
Kontakt: jagoda.kicielinska@iitd.pan.wroc.pl

Anna Katarzyna Zaleszczyk
Sekretarz Rady SD PAN
Reprezentantka Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN
Delegat SD PAN z ramienia Instytutu Psychologii w Warszawie.
Kontakt: Anna.Zaleszczyk@sd.psych.pan.pl

Katarzyna Kubok
Członek Rady Samorządu Doktorantów PAN
Reprezentantka Wydziału IV Nauk Technicznych PAN
Delegat SD PAN z ramienia Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego w Krakowie.
Kontakt:  kubok.katarzyna@gmail.com

Natalia Michalak
Członek Rady Samorządu Doktorantów PAN
Reprezentantka Wydziału III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN
Delegat SD PAN z ramienia Instytutu Fizyki Molekularnej w Poznaniu.
Kontakt: natalia.michalak@ifmpan.poznan.pl


Kadencja 2012/2013

Alicja Puścian
Przewodnicząca Rady Samorządu Doktorantów PAN
Reprezentantka Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN

Grzegorz Rutkowski
V-ce Przewodniczący Rady Samorządu Doktorantów PAN
Reprezentant Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN

Adam Strzęp
Sekretarz Rady SD PAN
Reprezentant Wydziału III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN

Krzysztof Krawiec
Członek Rady Samorządu Doktorantów PAN
Reprezentant Wydziału IV Nauk Technicznych PAN

Aleksandra Man-Kupisińska
Członek Rady Samorządu Doktorantów PAN
Reprezentantka Wydziału V Nauk Medycznych PAN


Kadencja 2011/2012

Magdalena Bartoszak
Przewodnicząca Rady Samorządu Doktorantów PAN
Reprezentantka Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN

Marcin Kamiński
V-ce Przewodniczący Rady Samorządu Doktorantów PAN
Reprezentant Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN

Maria Kawalec
Sekretarz Rady Samorządu Doktorantów PAN
Reprezentantka Wydziału V Nauk Medycznych PAN

Jan Burczak
Członek Rady Samorządu Doktorantów PAN
Reprezentant Wydziału III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN

Lucyna Cieślik
Członek Rady Samorządu Doktorantów PAN
Reprezentantka Wydziału IV Nauk Technicznych PAN