Rada Samorządu Doktorantów Polskiej Akademii Nauk

Zespół ds. promocji doktorantów PAN:

Przewodnicząca Zespołu – mgr Patrycja Uram
Kontakt: puram@pan.pl

mgr inż. Marta Łukasik
Reprezentantka IV
Wydziału PAN

Absolwentka kierunków: Inżynieria Materiałowa oraz Fizyka ze specjalizacją fizyka medyczna na Wydziale Matematyczno- Przyrodniczym na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Obecnie realizuje doktorat wdrożeniowy w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im.

Aleksandra Krupkowskiego PAN w Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej. Naukowo prowadzi badania na wpływu warunków trawienia metodą ICP na jakość krystaliczną struktur detektorów fotonowych typu mesa. Pracuje w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki. Marta od 8 lat jest aktywnym wolontariuszem w fundacji DKMS, a w sierpniu 2020 r miała możliwość uratować życie swojego chorego bliźniaka genetycznego oddając komórki macierzyste.

mgr Miriam Tomczak
Reprezentantka V Wydziału PAN

mgr Anna Wychowaniec
Reprezentantka II Wydziału PAN

Absolwentka kierunku Chemia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM). Członkini Honorowa Naukowego Koła Chemików Wydziału Chemii UAM. Doktorantka w ramach Środowiskowego Studium Doktoranckiego Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu. Przewodnicząca Rady Samorządu Doktorantów Instytutów PAN w Poznaniu (ICHB PAN, ID PAN, IFM PAN, IGCz PAN, IGR PAN) oraz Członkini & Sekretarz Poznańskiego Porozumienia Doktorantów. Członkini Sekcji Młodych Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Naukowo zajmuje się otrzymywaniem i charakteryzacją niskocząsteczkowych sond molekularnych do wykorzystania na pograniczu chemii i biologii, gdzie oprócz syntezy organicznej korzysta z takich technik jak mikroskopia konfokalna oraz wysokorozdzielcza. Po pracy uwielbia uprawiać sport (wrotki, squash, siatkówka), pochłaniać ciekawostki z wielu dziedzin, opiekować się swoją kolekcją roślin – a to wszystko w towarzystwie przyjaciół, dobrej kawy i muzyki elektronicznej.

  

Zespół ds. organizacji konferencji:

Przewodnicząca Zespołu – mgr inż. Wiktoria Stańczyk
Kontakt: wstanczyk@pan.pl
  

mgr Jenny Abi Nader
Reprezentantka II
Wydziału PAN

Absolwentka Uniwersytetu Libańskiego w Bejrucie na kierunku Immunologia. Obecnie doktorantka Szkoły Doktorskiej w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN w Zakładzie Bioinżynierii Kwasów Nukleinowych. Naukowo zajmuje się tematem ,,G-quadruplexes and destabilizing this form with foldback triplex forming oligonucleotides (FTFOs) in order to provide an antiproliferative and anticancer effect in cancer cells’’. W wolnym czasie uwielbia śpiewać, czytać i uprawiać sport. 

mgr inż. Marta Łukasik
Reprezentantka IV
Wydziału PAN

mgr Karolina Okoń
Reprezentantka II wydziału PAN

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku biotechnologia medyczna na wydziale Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Obecnie doktorantka Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UMCS realizująca swoje badania w Instytucie Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN gdzie pełni rolę Sekretarza Rady Samorządu Doktorantów. Naukowo zajmuje się badaniem wpływu fluktuacji natężenia światła na aktywność fotosyntetyczną roślin w warunkach zróżnicowanej dostępności wody glebowej. Swój wolny czas najchętniej spędza na podróżowaniu, z przyjemnością uprawia jogę, jeździ na nartach i rolkach. Nieustannie powiększa swoją kolekcję roślin domowych.

Zespół
prawny:

Przewodniczący Zespołu – mgr Hubert Kasprzak

Kontakt: hkasprzak@pan.pl

mgr Miriam Tomczak
Reprezentantka V Wydziału PAN

Absolwentka kierunku Genetyka i Biologia Eksperymentalna Uniwerystetu Wrocławskiego z uprawnieniami psychologiczno-pedagogicznymi, eks-członek Koła Naukowego SOWA, ceniony korepetytor. Obecnie doktorantka i słuchacz Szkoły Doktorskiej w IITD PAN. Naukowo zajmuje się oddziaływaniami międzykomórkowmi, hodowlami 3D i scaffoldami do hodowli komórkowych. Reprezentantka Uniwersytetu Wrocławskiego w 2017 na International Week w KU Leuven w Belgii. Prywatnie baristka z zamiłowaniem do alternatywnych metod parzenia kawy i zapalona podróżniczka.