Rada Samorządu Doktorantów Polskiej Akademii Nauk

We are pleased to inform you about the date of the most anticipated event in the calendar of doctoral students of the Polish Academy of Sciences (PAS)! The 8th edition of the Conference of Doctoral Students of the PAS (KonDokPAN2024) will take place on October 11-13, 2024, at the Institute of Physical Chemistry PAS in Warsaw.

KonDokPAN is an interdisciplinary scientific conference organized by the Council of Doctoral Students of PAS. This unique event is aimed at PhD candidates from all faculties of the PAS. The purpose of this undertaking is to promote the activities of young scientists, expand scientific knowledge and soft skills, discuss further career plans, and foster the integration of the doctoral community at the Polish Academy of Sciences.

Last year’s edition attracted over 40 participants. We organized discussion sessions, conference panels where you could share the results of your scientific work, as well as lectures on mental health and bintegration meetings. This year, we are expecting an even larger turnout and a greater scale of the event!

Detailed information will be available soon!

Have a great day and see you in Warsaw!

Mamy przyjemność poinformować o terminie najbardziej oczekiwanego wydarzenia w kalendarzu doktorantów Polskiej Akademii Nauk (PAN)! Ósma edycja Konferencji Doktorantów PAN (KonDokPAN 2024) odbędzie się w dniach 11-13 października 2024 roku w Instytucie Chemii Fizycznej PAN w Warszawie.

KonDokPAN to interdyscyplinarna konferencja naukowa organizowana przez Radę Samorządu Doktorantów PAN. To wyjątkowe wydarzenie skierowane jest do doktorantów z wszystkich wydziałów PAN. Celem tej inicjatywy jest promowanie działań młodych naukowców, poszerzanie wiedzy naukowej i umiejętności miękkich, dyskusja nad dalszymi planami kariery oraz wspieranie integracji społeczności doktoranckiej PAN.

Zeszłoroczna edycja przyciągnęła ponad 40 uczestników. Zorganizowaliśmy sesje dyskusyjne, panele konferencyjne, podczas których mogliście podzielić się wynikami swoich prac naukowych, a także wykłady dotyczące zdrowia psychicznego i spotkania integracyjne. W tym roku spodziewamy się jeszcze większej frekwencji i większego zakresu wydarzenia!

Szczegółowe informacje będą wkrótce dostępne!

Życzymy miłego dnia i do zobaczenia w Warszawie!