Inicjatywy

Współpraca z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Współpraca z Władzami Polskiej Akademii Nauk

Udział w pracach Sejmowych podkomisji ds. Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Współpraca z Krajową Reprezentacją Doktorantów

Konsultacje ze specjalistą do spraw Funduszu Pomocy Materialnej

Spotkania popularyzujące naukę PANel Wiedzy

Promocja przyznawania stypendiów doktoranckich

Integracja Środowiska Doktorantów PAN

Działania mające na celu poprawę sytuacji formalno-prawnej doktorantów PAN

Reprezentowanie środowiska doktorantów PAN