Współpraca z Krajową Reprezentacją Doktorantów

W ramach współpracy z Krajową Reprezentacją Doktorantów Rada SD PAN wzięła udział we wszystkich posiedzeniach Zarządu KRD stanowiąc głos doradczy.Doktoranci PAN tworzą również Komisję ds. Doktorantów PAN przy Zarządzie KRD mającą charakter stały. W tym roku po raz pierwszy w skład Zarządu KRD wchodzi przedstawiciel doktorantów PAN, Jagoda Kicielińska.

 

Spotkanie z Panią Podsekretarz Stanu Prof. dr hab. Darią Lipińską - Nałęcz. Środowisko doktorantów PAN reprezentowały Alicja Puścian, Jagoda Kicielińska oraz Anna Katarzyna Zaleszczyk.

Spotkanie z Panią Podsekretarz Stanu Prof. dr hab. Darią Lipińską – Nałęcz. W spotkaniu wzięli udział przedstawicielie Rady SD PAN oraz członkowie Zarządu KRD. Środowisko doktorantów PAN reprezentowały Alicja Puścian, Jagoda Kicielińska oraz Anna Katarzyna Zaleszczyk.

Wiceprzewodnicząca Rady Samorządu Doktorantów PAN Jagoda Kicielińska została członkiem Zarządu KRD na kadencję 2014

Wiceprzewodnicząca Rady Samorządu Doktorantów PAN Jagoda Kicielińska została członkiem Zarządu KRD na kadencję 2014

Zarząd KRD Kadencja 2014

Zarząd KRD Kadencja 2014