Współpraca z Władzami PAN

Rada Samorządu Doktorantów współpracuje z Władzami Polskiej Akademii Nauk w zakresie dotyczącym studiów doktoranckich prowadzonych w jednostkach naukowych PAN.  Podczas szeregu odbytych spotkań oraz konsultacji stanowi ciało doradcze oraz reprezentuje interesy wszystkich Doktorantów Polskiej Akademii Nauk.

 

Alicja Puścian oraz Anna Katarzyna Zaleszczyk spotkały się z Prezesem Polskiej Akademii Nauk prof. dr hab. Michałem Kleiberem oraz Wiceprezesem Polskiej Akademii Nauk prof. dr hab. Markiem Chmielewskim.

Alicja Puścian oraz Anna Katarzyna Zaleszczyk spotkały się z Prezesem Polskiej Akademii Nauk prof. dr hab. Michałem Kleiberem oraz Wiceprezesem Polskiej Akademii Nauk prof. dr hab. Markiem Chmielewskim.

Alicja Puścian oraz Anna Katarzyna Zaleszczyk Miały przyjemność spotkać się z wiceprezesem Polskiej Akademii Nauk, prof. Markiem Chmielewskim

Alicja Puścian oraz Anna Katarzyna Zaleszczyk podczas spotkania z wiceprezesem Polskiej Akademii Nauk,                prof. Markiem Chmielewskim

Profesor Marek Chmielewski podczas odbierania nagrody za zasługi dla środowiska doktorantów w Polsce

Prof. Marek Chmielewski podczas odbierania nagrody za zasługi dla środowiska doktorantów w Polsce

 

Katarzyna Kubok spotkała się z Dziekanem wydziału IV PAN Prof. dr hab. Marianem Kaźmierkowskim.

Katarzyna Kubok spotkała się z Dziekanem wydziału IV PAN Prof. dr hab. Marianem Kaźmierkowskim.

Spotkanie Dziekanem Wydziału III prof Markiem Gradem oraz Przewodniczącym Rady Kuratorów Wydziału III, prof Januszem Lipkowskim

Spotkanie Dziekanem Wydziału III prof Markiem Gradem oraz Przewodniczącym Rady Kuratorów Wydziału III, prof Januszem Lipkowskim.

Spotkanie w dniu 04.02.2014 z Dziekanem Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych – prof. dr hab. Stanisławem Filipowiczem oraz Przewodniczącym Rady Kuratorów prof. dr hab. Jerzym Brzezińskim

Spotkanie w dniu 04.02.2014 z Dziekanem Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych – prof. dr hab. Stanisławem Filipowiczem oraz Przewodniczącym Rady Kuratorów prof. dr hab. Jerzym Brzezińskim.