Rada Samorządu Doktorantów Polskiej Akademii Nauk

Na potrzeby współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rada SD PAN podjęła się stworzenia wraz z Zarządem Krajowej Reprezentacji Doktorantów, dokumentu obrazującego patologie na studiach doktoranckich w Polsce.

Zjawiska Patologiczne na Studiach Doktoranckich

Pismo Przewodnie

Pytania MNiSW

Opinia Rzecznika Praw Doktoranta

Rada Samorządu Doktorantów stanowi głos doradczy podczas konsultacji zmian dotyczących studiów doktoranckich w Polsce. W związku z powyższy Rada SD PAN reprezentowała całe środowisko Doktorantów Polskiej Akademii Nauk na spotkaniu z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Markiem Ratajczakiem.

Dodatkowo w dniu 30 października 2014 r. delegaci Rady Samorządu Doktorantów PAN oraz delegaci Krajowej Reprezentacji Doktorantów odbyli spotkanie w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie, dr hab. Darią Lipińską – Nałęcz. Podczas spotkania dyskutowano o  zmianie zasad funkcjonowania oraz możliwymi kierunkami rozwoju studiów doktoranckich w Polsce. Poruszono, niezwykle ważne kwestie studiów doktoranckich w Polskiej Akademii Nauk oraz zasadność prowadzenie studiów doktoranckich w trybie niestacjonarnym.

Spotkanie z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Markiem Ratajczakiem.
Spotkanie z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Markiem Ratajczakiem.