Rada Samorządu Doktorantów Polskiej Akademii Nauk

Na podstawie §2 pkt. 7b Regulaminu Samorządu Doktorantów PAN chciałybyśmy Was poinformować o wygaśnięciu mandatu jednego z członków Rady SD PAN.

Dr Katarzyna Kubok obroniła swoją pracę doktorską i otrzymała dyplom doktora nauk technicznych w zakresie inżynierii materiałowej. Kasi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w jej karierze naukowej.

Dodatkowo pragniemy Was poinformować, iż Przewodnicząca Rady SD PAN Anna Katarzyna Zaleszczyk na podstawie §2 pkt.8 Regulaminu Samorządu Doktorantów PAN złożyła Wniosek do Rady SD PAN o nieobsadzanie mandatu Kasi do końca kadencji.

Rada SD PAN podjęła stosowną uchwałę, w której poparła wniosek Przewodniczącej Rady SD PAN.

W najbliższym czasie zostanie powołany nowy Pełnomocnik ds. Funduszu Pomocy Materialnej. Pozostałe zadania dr Katarzyny Kubok zostały rozdzielone na pozostałych członków Rady SD PAN.

Kaia