Rada Samorządu Doktorantów Polskiej Akademii Nauk

Kadencja 2013/2014

Anna Woźniak
Julia Kowalczyk
Klaudia Kochan
Nina Skórska
Jakub Kłosiński
od października 2014
Marcin Żurowski
do lipca 2014
Katarzyna Woźnica-Kubańska
do września 201