Rada Samorządu Doktorantów Polskiej Akademii Nauk

Zadaniem Zespołu Prawnego Rady SD PAN w obecnej kadencji są prace nad stanowiskiem doktorantów PAN dotyczącym nowej Ustawy o Szkolnictwie Wyższym tzw. Ustawy 2.0 (Konstytucji dla nauki), bieżące opiniowanie aktów prawnych oraz porady prawne dla doktorantów.