Rada Samorządu Doktorantów Polskiej Akademii Nauk

Informujemy, że zebranie zwyczajne Samorządu Doktorantów PAN odbędzie się 23.11.2018 (piątek) w godzinach 11-16 w Auli Instytutu Chemii Fizycznej/Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie
 
Adres:
 
Aula IChF/IChO PAN
ul. M. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
 
Udział w obradach jest nieodpłatny.
 
Rada Samorządu Doktorantów nie zapewnia dojazdu (dojazd własny)
Każdy z instytutów może oddelegować 2 osoby (1 delegat i 1 obserwator)
Poniżej znajduje się treść uchwały, formularze rejestracyjne oraz program zebrania.
Uchwała
Formularze 23.11.2018

Program

 Wszelkie pytania i zgłoszenia prosimy kierować na adres e-mail sd@pan.pl