Rada Samorządu Doktorantów Polskiej Akademii Nauk

Informujemy, iż tegoroczne Zebranie Zwyczajne Samorządu Doktorantów PAN odbędzie się 25 listopada 2016 r. (piątek) w Warszawie w Pałacu Staszica.

Poniżej załączamy obwieszczenie Przewodniczącego Rady SD PAN ws. zwołania Zebrania, stosowną uchwałę Rady SD PAN oraz formularze zgłoszeniowe delegatów i obserwatorów (ten sam plik co uchwała, strona 2 i 3).

Przypominamy, iż zgłoszenia przyjmujemy w nieprzekraczalnym terminie do 15.11.2016 do godz. 20.00 – dotyczy to także obserwatorów.
Dodatkowo poniżej znajduje się proponowany porządek obrad.

Więcej szczegółów już wkrótce. W razie ewentualnych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt na adres mailowy: sd@pan.pl
Zapraszamy!

Obwieszczenie ws. zwołania Zebrania
Uchwała RSD PAN nr 2/2/2016 ws. Zebrania Zwyczajnego SD PAN
Proponowany porządek obrad