Rada Samorządu Doktorantów Polskiej Akademii Nauk

Najbardziej prodoktoranckie instytuty Polskiej Akademii Nauk wybrane! W tym roku już po raz czwarty Rada Samorządu Doktorantów PAN wspólnie z Krajową Reprezentacją Doktorantów zorganizowały konkurs na Najbardziej Prodoktorancki Instytut Polskiej Akademii Nauk – PROPAN.

Organizatorzy otrzymali 24 zgłoszenia od instytutów Polskiej Akademii Nauk  prowadzących studia doktoranckie.

Konkurs PROPAN oparty był na ocenie następujących kategorii:

 • Rekrutacja na studia doktoranckie
 • Organizacja studiów doktoranckich
 • Lektoraty
 • Obciążenia dydaktyczne/regulamin studiów doktoranckich
 • Stypendia doktoranckie
 • Badania naukowe doktorantów
 • Wspieranie współpracy międzynarodowej doktorantów
 • Obecność przedstawicieli doktorantów w uczelnianych gremiach
 • Warunki funkcjonowania samorządu doktorantów
 • Pomoc prawna dla doktorantów
 • Doktoranci z niepełnosprawnością
 • Dodatkowe – wspieranie integracji doktorantów i inne rozwiązania prodoktoranckie nieujęte w zakresie poprzednich pytań

W czwartej edycji konkursu PROPAN ocenie poddano 24 zgodne z regulaminem formularze zgłoszeniowe. Kapituła doktorancka konkursu na najbardziej prodoktorancki Instytut PAN obradowała w następującym składzie: mgr Katarzyna Drozd – Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk, mgr inż. Katarzyna Kryszczuk – Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, mgr inż. Karolina Bejm – Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk, mgr Małgorzata Dębowczyk – Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk oraz mgr inż. Agata Zerka – Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk

Lista rankingowa Instytutów PAN biorących udział w konkursie, przygotowana przez Kapitułę Doktorancką, została poddana ocenie Kapituły Profesorskiej w następującym składzie: Prof. dr hab.  Elżbieta Frąckowiak – Wiceprezes PAN, prof. Stanisław Filipowicz – dziekan Wydziału I PAN, Prof. Leszek Kaczmarek – dziekan Wydziału II PAN, Prof. Paweł Kulesza – Zastępca Przewodniczącej Rady Kuratorów, Prof. Antoni Rogalski – dziekan Wydziału IV PAN, Prof. Witold Rużyłło – dziekan Wydziału V PAN, mgr inż. Agata Zerka – Rada Samorządu Doktorantów Polskiej Akademii Nauk – sekretarz Kapituły.

W efekcie spotkań Kapituł konkursu na najbardziej prodoktorancki Instytut Polskiej Akademii Nauk opracowano listę rankingową i wyłoniono laureatów.

Zwycięzcami IV edycji konkursu PROPAN zostali:

I nagroda:

INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK (74 pkt.)

 

II nagroda:

INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI

POLSKIEJ AKADEMII NAUK (73 pkt.)

 

III nagroda:

INSTYTUT MEDYCYNY DOŚWIADCZALNEJ I KLINICZNEJ

im. MIROSŁAWA MOSSAKOWSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK (71 pkt.)

 

Kapituła konkursowa PROPAN przyznała także wyróżnienia Top10:

 • Miejsce IV

INSTYTUT FARMAKOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK

INSTYTUT GENETYKI I HODOWLI ZWIERZĄT POLSKIEJ AKADEMII NAUK (68 pkt.)

 • Miejsce VI

INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR I BADAŃ STRUKTURALNYCH IM. WŁODZIMIERZA TRZEBIATOWSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK (65 pkt.)

 • Miejsce VII

INSTYTUT IMMUNOLOGII I TERAPII DOŚWIADCZALNEJ IM. LUDWIKA HIRSZFELDA POLSKIEJ AKADEMII NAUK (64 pkt.)

 • Miejsce VIII

INSTYTUT BIOLOGII DOŚWIADCZALNEJ IM. MARCELEGO NENCKIEGO  POLSKIEJ AKADEMII NAUK

INSTYTUT BIOCYBERNETYKI I INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ IM. MACIEJA NAŁĘCZA POLSKIEJ AKADEMII NAUK (63 pkt.)

 • Miejsce X

INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ IM. HENRYKA NIEWODNICZAŃSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK (62 pkt.)

 

Przyznano także wyróżnienia dla najlepszego instytutu danego wydziału Polskiej Akademii Nauk:

Najbardziej prodoktorancki instytut Polskiej Akademii Nauk

Wydziału I – Nauk Humanistycznych i Społecznych

Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk (54 pkt.)

Najbardziej prodoktorancki instytut Polskiej Akademii Nauk

Wydziału II – Nauk Biologicznych i Rolniczych

Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk (68 pkt.)

 

Najbardziej prodoktorancki instytut Polskiej Akademii Nauk

Wydziału III – Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi

Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk (74 pkt.)

 

Najbardziej prodoktorancki instytut Polskiej Akademii Nauk

Wydziału IV – Nauk Technicznych

Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk (73 pkt.)

 

Najbardziej prodoktorancki instytut Polskiej Akademii Nauk

Wydziału V – Nauk Medycznych

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk (71 pkt.)

 

Wręczenie nagród laureatom i wyróżnionym w konkursach PROPAN oraz PRODOK edycji 2016 odbyło się 18 listopada 2016 r. w Pałacu Staszica w Warszawie.

lista_rankingowa_propan_2016

wyniki_propan_prodok_2016

Serdecznie gratulujemy tegorocznym laureatom i zapraszamy do udziału w konkursach w kolejnych edycjach!