Rada Samorządu Doktorantów Polskiej Akademii Nauk

W trzeciej edycji konkursu PROPAN ocenie poddano 16 zgodnych z regulaminem formularzy zgłoszeniowych. Kapituła doktorancka konkursu na najbardziej prodoktorancki Instytut PAN obradowała w następującym składzie: Agata Zerka (Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN), Elżbieta Zoclońska (Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN), Natalia Michalak (Instytut Fizyki Molekularnej PAN), Anna Katarzyna Zaleszczyk (Instytut Psychologii PAN) – sekretarz kapituły. W spotkaniu uczestniczyła również Jagoda Kicielińska – koordynator konkursu, wiceprzewodnicząca Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów oraz Rady Samorządu Doktorantów PAN. Podobnie jak w konkursie PRODOK, lista rankingowa Instytutów PAN biorących udział w konkursie, przygotowana przez Kapitułę Doktorancką, została poddana ocenie Kapituły Profesorskiej w następującym składzie: prof. dr hab. Paweł Rowiński (wiceprezes PAN), prof. dr hab. Stanisław Filipowicz (dziekan wydziału I – nauk humanistycznych), prof. dr hab. Maciej Gliwicz (Członek PAN), prof. dr hab.  Antonii Rogalski (dziekan wydziału IV – nauk technicznych). Środowisko doktorantów PAN reprezentowały: Jagoda Kicielińska oraz Anna Katarzyna Zaleszczyk.

I NAGRODA:  INSTYTUT KATALIZY I FIZYKOCHEMII POWIERZCHNI  IM. JERZEGO HABERA PAN (171 PKT.)

II NAGRODA: INSTYTUT FIZYKI (166 PKT.) III NAGRODA: INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR I BADAŃ STRUKTURALNYCH IM. WŁODZIMIERZA TRZEBIATOWSKIEGO PAN (165 PKT.)

Kapituła konkursowa PROPAN przyznała także wyróżnienia Top5: 

MIEJSCE IV – INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ  IM. HENRYKA NIWEODNICZAŃSKIEGO PAN (159 PKT.)

MIEJSCE V – INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ PAN (157 PKT.)
oraz wyróżnienia dla najlepszego instytutu danego wydziału (pod warunkiem osiągnięcia 70% pkt.):

NAJBARDZIEJ PRODOKTORANCKI INSTYTUT WYDZIAŁU II PAN :

INSTYTUT BIOLOGII DOŚWIADCZALNEJ  IM. MARCELEGO NENCKIEGO PAN (155 PKT.)

NAJBARDZIEJ PRODOKTORANCKI INSTYTUT WYDZIAŁU III PAN:

INSTYTUT KATALIZY I FIZYKOCHEMII POWIERZCHNI  IM. JERZEGO HABERA PAN (171 PKT.)

NAJBARDZIEJ PRODOKTORANCKI INSTYTUT WYDZIAŁU V PAN:

INSTYTUT FARMAKOLOGII PAN (147 PKT.)

a także, wyróżnienie za największy awans punktowy:

INSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ PAN (AWANS O 32 PKT.)

INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ PAN (AWANS O 26 PKT.)

INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR I FIZYKOCHEMII POWIERZCHNI IM. WŁODZIMIERZA TRZEBIATOWSKIEGO PAN (AWANS O 21 PKT.)
Wręczenie nagród laureatom i wyróżnionym w konkursach PRODOK i PROPAN edycji 2015 odbyło się 19 listopada 2015 r. w Pałacu Staszica w Warszawie. Podczas gali wręczenia nagród w konkursach odbył się także koncert doktorantów uczelni muzycznych oraz uroczysty poczęstunek.

Lista rankingowa PROPAN 2015

Szczegółowe wyniki PROPAN 2015