Rada Samorządu Doktorantów Polskiej Akademii Nauk

W załączniku przedstawiamy wyniki drugiej edycji konkursu na najbardziej prodoktorancki Instytut Polskiej Akademii Nauk.

I MIEJSCE: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN w Krakowie.

II MIEJSCE: Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN w Krakowie.

III MIEJSCE: Instytut Fizyki PAN w Warszawie.

Dodatkowo wyróżnienie przyznano dla Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN we Wrocławiu, który osiągnął największy awans w stosunku do zeszłorocznej edycji konkursu.

 

WYNIKI KONKURSU PROPAN 2014

Laureatom i wyróżnionym serdecznie gratulujemy.