Rada Samorządu Doktorantów Polskiej Akademii Nauk

Skład Rady Samorządu Doktorantów PAN
w kadencji 2021/22

W dniu 15.11.2021 r. podczas Zebrania Zwyczajnego Rady Samorządu Doktorantów PAN wybrano skład Rady na kadencję 2021/2022.

Serdecznie gratulujemy nowo wybranym członkom 🙂 !

 


mgr inż. Wiktoria Stańczyk
Przewodnicząca Rady SD PAN
Reprezentantka III Wydziału PAN
 
Delegatka SD PAN z ramienia Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN w Krakowie
e-mail: wstanczyk@pan.pl

 

Absolwentka kierunku Inżynieria Biomedyczna krakowskiego AGH, ze specjalizacją w Bionanotechnologiach. Obecnie doktorantka nauk fizycznych w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie. W ramach projektu doktorskiego bada za pomocą metod fizycznych, a w szczególności spektroskopii rentgenowskiej, związki miedzi, które mogłyby zostać wykorzystane w chemioterapii.

Mentee dwóch programów mentoringowych Perspektyw – Girls Go Start-Up Academy oraz Lean in STEM. Właścicielka adoptowanej kotki Amelii, miłośniczka kawy speciality i alternatywnych metod jej parzenia oraz roślinnego jedzenia.

  


mgr Patrycja Uram
Wiceprzewodnicząca Rady SD PAN
Reprezentantka I Wydziału PAN

Delegatka SD PAN z ramienia Instytutu Psychologii PAN w Warszawie
e-mail: puram@pan.pl

 

Absolwentka Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Humanistycznospołecznego Uniwersytetu SWPS oraz Master of Business Administration Uniwersytetu SWPS, IPI PAN, Utah University. Obecnie doktorantka Instytutu Psychologii PAN. Członkini Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej. Autorka i współautorka publikacji z zakresu psychologii zdrowia i psychologii społecznej.

W swojej pracy badawczej zgłębia tematykę z zakresu zarówno psychologii klinicznej- tematyka IBD, psychologii poznawczej- postawy, oraz psychologii społecznej- media społecznościowe. Czas wolny poświęca na treningi personalne, bieganie, słuchanie muzyki i jak przystało na Psychologa obserwowanie drugiego człowieka.


mgr Hubert Kasprzak
Sekretarz Rady SD PAN
Reprezentant V Wydziału PAN


Delegat SD PAN z ramienia Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej
im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wrocławiu
e-mail: hkasprzak@pan.pl

 

Absolwent genetyki i biologii eksperymentalnej na Uniwersytecie Wrocławskim. 

Doktorant Szkoły Doktorskiej Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN. Stypendysta Ministra Nauki (2021), Honorowy Przewodniczący SKN Ekologów UWr.

Równolegle od 2017r. zatrudniony w LO XIV we Wrocławiu, gdzie prowadzi zajęcia przygotowujące do Olimpiady Biologicznej. Od 2021 r. sprawuje mandat Radnego Wrocławskiego Osiedla Ołbin, wybrany także na członka  Rady Krajowej partii Nowej Lewicy.

                                                       
Od listopada do lipca 2022 r.

mgr inż. Amelia Zięba
b. Wiceprzewodnicząca Rady SD PAN
Reprezentantka IV Wydziału PAN

Delegatka SD PAN z ramienia Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie

mgr Martyna Krysa
b. Sekretarz Rady SD PAN
Reprezentantka II Wydziału PAN

Delegatka SD PAN z ramienia Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie