Rada Samorządu Doktorantów Polskiej Akademii Nauk

Mamy ogromną przyjemność poinformować, iż nasza przewodnicząca, oraz wice przewodnicząca, czyli Ala i Jagoda, skończyły prace nad poprawkami do projektu zmian w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym.

Ustawa ta, jest najważniejszym aktem prawnym opisującym funkcjonowanie studiów doktoranckich
w Polsce. Poniżej znajdziecie link do proponowanych przez nas zmian. Możecie sprawdzić które rzeczy są dla nas najważniejsze i w jaki sposób będziemy się starali poprawić sytuację wszystkich doktorantów PAN.

https://www.dropbox.com/s/blv9j5dv6h2wfeq/formularz%20konsultacyjny%20-%20ustawa%20o%20zmianie%20ustawy%20POSW%20i%20innych%20ustaw%20PAN.pdf