Rada Samorządu Doktorantów Polskiej Akademii Nauk

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na Szkołę Letnią Kuźnia Młodych Talentów organizowaną przez Akademię Młodych Uczonych PAN.

Przedsięwzięcie odbędzie się po raz pierwszy. KMT AMU powstała z myślą o młodych polskich naukowcach na wczesnym etapie kariery, jakim zazwyczaj są studia doktoranckie. Nadrzędnym celem Kuźni Młodych Talentów będzie rozwijanie umiejętności niezbędnych w pracy naukowej, wymiana doświadczeń między doktorantami. Tegoroczna edycja skierowana jest do naukowców, którzy swoje zainteresowania skupiają wokół nauk rolniczych, biologicznych, medycznych i matematycznych w celu nawiązania współpracy interdyscyplinarnej.

Kuźnia Młodych Talentów odbędzie się w dniach 26-28 czerwca 2015 roku w Domu Pracy Twórczej  Mądralin.

KMT będzie miała formę warsztatów połączonych z wykładami popularnonaukowymi i dyskusjami panelowymi poruszającymi ważne dla młodych naukowców kwestie. Wykładowcy zwrócą uwagę na potrzebę nawiązywania współpracy pomiędzy naukowcami reprezentującymi różne dziedziny. Przedstawione zostaną również korzyści płynące z udziału w interdyscyplinarnych projektach badawczych.

W trakcie warsztatów planowane jest przeprowadzenie szkoleń o następującej tematyce: pisanie publikacji naukowych, analiza statystyczna wyników badań oraz autoprezentacja i wystąpienia publiczne.
Warsztaty będą prowadzone w trzech dziesięcioosobowych grupach, co pozwoli na indywidualne podejście prowadzącego do każdego z uczestników.

Uczestnicy zostaną wybrani na podstawie nadsyłanych wniosków aplikacyjnych. Zgłoszenia będą zawierały opis najważniejszego osiągnięcia naukowego i przebiegu dotychczasowej kariery naukowej oraz uzasadnienie chęci udziału w warsztatach (http://kmtamu.pl/rejestracja).

Nabór wniosków:  do 24 maja 2015 r.
Ogłoszenie wyników naboru: 2 czerwca 2015 r.

Więcej informacji na stronie: www.kmtamu.pl Dołącz do nas na facebooku! www.facebook.com/kmtamu W razie pytań prosimy o kontakt: biuro@kmtamu.pl

Zachęcamy do wysyłania wniosków aplikacyjnych!