Rada Samorządu Doktorantów Polskiej Akademii Nauk

Prezes PAN prof. Jerzy Duszyński po raz pierwszy przyznał stypendia za wybitne osiągnięcia uczestnikom studiów doktoranckich prowadzonych przez instytuty naukowe PAN, na rok akademicki 2016/2017.

Dyrektorzy instytutów naukowych PAN złożyli do Prezesa PAN 63 wnioski o przyznanie stypendium za wybitne osiągnięcia uczestnikom studiów doktoranckich. Wnioski były oceniane metodą punktową, zgodnie z zasadami określonymi w decyzji nr 12 Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie przyznawania stypendiów Prezesa PAN za wybitne osiągnięcia uczestnikom studiów doktoranckich prowadzonych przez instytuty naukowe PAN oraz w dokumencie pn. „Ocena wniosków o przyznanie stypendiów Prezesa PAN za wybitne osiągnięcia uczestnikom studiów doktoranckich prowadzonych przez instytuty naukowe PAN”, zatwierdzonym przez Prezesa PAN.

Na podstawie sporządzonej listy rankingowej wniosków uporządkowanych według liczby uzyskanych punktów, w dniu 24 listopada 2016r. Prezes PAN prof. Jerzy Duszyński przyznał 10 stypendiów doktorantom, których wnioski uzyskały największą liczbę punktów. Dyrektorzy instytutów naukowych PAN prowadzących studia doktoranckie, w których odbywa się kształcenie doktorantów otrzymają pisemne zawiadomienie w sprawie przyznania stypendium. Stypendium wypłaci doktorantowi jednorazowo instytut PAN ze środków finansowych przekazanych na ten cel przez Prezesa PAN.

http://informacje.pan.pl/index.php/informacje/17-pan-poleca/1230-informacja-o-przyznaniu-stypendiow-prezesa-pan-za-wybitne-osiagniecia-na-rok-akademicki-2016-2017