Prezes PAN prof. Jerzy Duszyński po raz pierwszy przyznał stypendia za wybitne osiągnięcia uczestnikom studiów doktoranckich prowadzonych przez instytuty naukowe PAN, na rok akademicki 2016/2017.

Dyrektorzy instytutów naukowych PAN złożyli do Prezesa PAN 63 wnioski o przyznanie stypendium za wybitne osiągnięcia uczestnikom studiów doktoranckich. Wnioski były oceniane metodą punktową, zgodnie z zasadami określonymi w decyzji nr 12 Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie przyznawania stypendiów Prezesa PAN za wybitne osiągnięcia uczestnikom studiów doktoranckich prowadzonych przez instytuty naukowe PAN oraz w dokumencie pn. „Ocena wniosków o przyznanie stypendiów Prezesa PAN za wybitne osiągnięcia uczestnikom studiów doktoranckich prowadzonych przez instytuty naukowe PAN”, zatwierdzonym przez Prezesa PAN.

Na podstawie sporządzonej listy rankingowej wniosków uporządkowanych według liczby uzyskanych punktów, w dniu 24 listopada 2016r. Prezes PAN prof. Jerzy Duszyński przyznał 10 stypendiów doktorantom, których wnioski uzyskały największą liczbę punktów. Dyrektorzy instytutów naukowych PAN prowadzących studia doktoranckie, w których odbywa się kształcenie doktorantów otrzymają pisemne zawiadomienie w sprawie przyznania stypendium. Stypendium wypłaci doktorantowi jednorazowo instytut PAN ze środków finansowych przekazanych na ten cel przez Prezesa PAN.

http://informacje.pan.pl/index.php/informacje/17-pan-poleca/1230-informacja-o-przyznaniu-stypendiow-prezesa-pan-za-wybitne-osiagniecia-na-rok-akademicki-2016-2017