Rada Samorządu Doktorantów Polskiej Akademii Nauk

logoPANZ wielką satysfakcją przekazujemy niezwykle ważną wiadomość: 28 kwietnia br. Prezes Polskiej Akademii Nauk, p. prof. Jerzy Duszyński, wydał decyzję Prezesa PAN nr 12/2016 w sprawie przyznawania stypendiów Prezesa PAN za wybitne osiągnięcia uczestnikom studiów doktoranckich prowadzonych przez instytuty naukowe PAN. Tym samym stworzony został odpowiednik Stypendium Ministra, do którego doktoranci PAN nie mogli kandydować. Ustanowienie Stypendium Prezesa PAN dla najlepszych doktorantów Akademii to więc naprawdę ogromny krok na drodze do zrównania uczestników studiów III stopnia prowadzonych przez jednostki PAN z doktorantami uczelni wyższych. Wielkie podziękowania za przychylność i zainteresowanie tak ważną dla doktorantów sprawą winni jesteśmy Władzom Akademii, a w szczególności Panom Prezesom Jerzemu Duszyńskiemu i Pawłowi Rowińskiemu. Ustanowienie Stypendium Prezesa PAN jest też – nie możemy się tym nie pochwalić – dużym sukcesem Rady Samorządu Doktorantów PAN jako instytucji – intensywne starania o utworzenie stypendium to jeden z głównych celów, jakie przyświecały Radzie przez więcej niż jedną kadencję i teraz zostały pomyślnie sfinalizowane.Decyzja Prezesa PAN nr 12/2016 zawierająca zasady składania wniosków i przyznawania stypendiów oraz formularz wniosku dostępne są na stronach Kancelarii PAN: http://instytucja.pan.pl/index.php/studia-doktoranckie-w-pan. Termin składania wniosków przez doktorantów wyznaczają dyrektorzy Instytutów.  Ewentualne pytania w sprawach dotyczących stypendium Prezesa PAN należy kierować na adres: StypendiaPrezesaPAN@pan.pl