Rada Samorządu Doktorantów Polskiej Akademii Nauk

Miło nam poinformować, że w tym roku po raz kolejny zostaną przyznane Stypendia Prezesa PAN. Stypendium Prezesa PAN jest szczególnym wyróżnieniem dla najlepszych doktorantów odbywających studia doktoranckie w instytutach Polskiej Akademii Nauk. W danym roku przyznanych zostanie nie więcej niż 10 stypendiów w wysokości nieprzekraczającej 25 tys. zł. O stypendium mogą się ubiegać doktoranci, którzy ukończyli co najmniej pierwszy rok studiów, otrzymali wpis na rok kolejny oraz posiadają w dorobku wybitne osiągnięcia naukowe w swojej dyscyplinie. Kandydaturę do stypendium należy zgłosić dyrektorowi za pośrednictwem kierownika studium doktoranckiego. Termin składania wniosków przez doktorantów wyznaczają dyrektorzy poszczególnych instytutów. Należy pamiętać, że dyrektorzy składają wnioski do prezesa PAN, uprzednio pozytywnie zaopiniowane przez Radę Naukową danego instytutu w terminie do 15 października br. Decyzja Prezesa PAN nr 12/2016 zawierająca zasady składania wniosków i przyznawania stypendiów, wzór wniosku oraz oświadczenie doktoranta dostępne są na stronach Kancelarii PAN: http://instytucja.pan.pl/index.php/studia-doktoranckie-w-pan. Podobnie jak w roku ubiegłym wszystkie pytania i sugestie w sprawach dotyczących stypendium Prezesa PAN należy kierować na adres: StypendiaPrezesaPAN@pan.pl

Kolejna edycja Stypendium Prezesa PAN coraz bliżej. Zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnej odsłonie konkursu i życzymy samych sukcesów.

RADA SD PAN