Rada Samorządu Doktorantów Polskiej Akademii Nauk

Jakub Ostałowski (www.jakubostalowski.com)

Michał Jakub Grzybowski, Krystian Iłkiewicz, Paulina Lipińska-Palka, Daniel Madzia, Anna Piotrowska-Murzyn, Paweł Wincenty Rams, Katarzyna Rybicka-Jasińska, Karolina Tokarczyk, Małgorzata Wierzba i Agata Zerka. Dziesięcioro uczestników studiów doktoranckich prowadzonych przez instytuty PAN odebrało dziś stypendia prezesa PAN na rok akademicki 2017/2018. Decyzję o przyznawaniu ich za wybitne osiągnięcia podjął prof. Jerzy Duszyński w 2016 r. 

W uroczystości wręczenia stypendiów Prezesa PAN wzięli udział wiceprezesi Akademii: prof. Paweł Rowiński, prof. Stanisław J. Czuczwar, prof. Elżbieta Frąckowiak, kanclerz PAN Tadeusz Latała, dziekan Wydziału IV Nauk Technicznych PAN prof. Antoni Rogalski, dziekan Wydziału V Nauk Medycznych PAN prof. Witold Rużyłło, zastępca przewodniczącego Rady Kuratorów Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN oraz członek zespołu doradczego ds. oceny wniosków o przyznanie stypendium Prezesa PAN prof. Jacek Kuźnicki i Anna Domżalska, przewodnicząca Rady Samorządu Doktorantów PAN.

Instytuty PAN, w których kształcą się stypendyści reprezentowali dyrektorzy, zastępcy dyrektorów ds. naukowych, kierownik Międzynarodowych Studiów Doktoranckich, promotorzy i opiekunowie naukowi: prof. Jerzy Dzik, prof. Sławomir Jarosz, prof. Roman Puźniak dr hab. Jacek Rybka prof. nadzw, prof. Piotr Życki, prof. Hanna Fabczak, prof. Marek Łukaszewicz, dr Dorota Siwicka, dr hab. inż. Anna Micek-llnicka, prof. Joanna Mika, prof. Anna Grabowska oraz prof. Maciej Sawicki.