Rada Samorządu Doktorantów Polskiej Akademii Nauk

W dniu 7 marca 2016 r. przedstawiciele Rady Samorządu Doktorantów PAN – Wojciech Włoskowicz i Bartłomiej Gostyński – obecni byli na spotkaniu z p. prof. Pawłem Rowińskim. Tematem rozmowy była sytuacja prawna uczestników studiów doktoranckich prowadzonych w jednostkach PAN oraz ogólny model funkcjonowania studiów doktoranckich w Polsce.