Rada Samorządu Doktorantów Polskiej Akademii Nauk

Dnia 03.06.2015 Rada SD PAN odbyła spotkanie z Prezesem Polskiej Akademii Nauk prof. Jerzym Duszyńskim. Na spotkaniu z ramienia Rady SD PAN obecne były Przewodnicząca, Anna Katarzyna Zaleszczyk, Wiceprzewodnicząca Jagoda Kicielińska, sekretarz Natalia Michalak, Katarzyna Kubok oraz Martyna Łupicka. Rada SD PAN miała możliwość bardzo szczegółowego przedstawienia stanowiska w sprawie implementacji art. 70a Ustawy o PAN, mówiącego o możliwości ubiegania się doktorantów Polskiej Akademii Nauk o stypendium Prezesa PAN. Na ręce Prezesa PAN złożone zostało pismo z prośbą o pisemne ustosunkowanie się do powyższego zapisu. Na koniec spotkania przedstawiciele Rady SD PAN uzyskali zapewnienie od prof. Duszyńskiego o zainteresowaniu Kancelarii PAN sprawami i problemami doktorantów Polskiej Akademii Nauk.

zdjęcie