Rada Samorządu Doktorantów Polskiej Akademii Nauk

Piotr Skowron

Przewodniczący Rady SD PAN
Reprezentant III Wydziału PAN
Delegat SD PAN z ramienia Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN
Kontakt: piotr.skowron@ikifp.edu.pl, sd@pan.pl


Piotr Koc

Wiceprzewodniczący Rady SD PAN
Reprezentant I Wydziału PAN
Delegat SD PAN z ramienia Instytutu Filozofii i Socjologii PAN


Justyna Wajs

Sekretarz Rady SD PAN
Reprezentantka II Wydziału PAN
Delegat SD PAN z ramienia Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN
Kontakt: sd@pan.pl


Anna Ebinger

Członek Rady SD PAN
Reprezentantka IV Wydziału PAN
Delegat SD PAN z ramienia Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN


Anna Sobocińska

Członek Rady SD PAN
Reprezentantka V Wydziału PAN
Delegat SD PAN z ramienia Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PANWspółpraca/pomoc:

Edyta Mazur
Reprezentantka II Wydziału PAN
Delegat SD PAN z ramienia Instytutu Botaniki im. Władysława Szafera PAN

Wiktoria Stańczyk
Reprezentantka III Wydziału PAN
Delegat SD PAN z ramienia Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN

Cezary Odrzygóźdź
Reprezentant II Wydziału PAN
Delegat SD PAN z ramienia Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN