Rada Samorządu Doktorantów Polskiej Akademii Nauk

Skład Rady Samorządu Doktorantów PAN
w kadencji 2021/22

Aktualizacja

mgr inż. Wiktoria Stańczyk
Przewodnicząca Rady SD PAN
Reprezentantka III Wydziału PAN

Reprezentantka Wydziału PAN

Delegatka SD PAN z ramienia Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN w Krakowie
e-mail: wstanczyk@pan.pl

Absolwentka kierunku Inżynieria Biomedyczna krakowskiego AGH, ze specjalizacją w Bionanotechnologiach. Obecnie doktorantka nauk fizycznych w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie. W ramach projektu doktorskiego bada za pomocą metod fizycznych, a w szczególności spektroskopii rentgenowskiej, związki miedzi, które mogłyby zostać wykorzystane w chemioterapii.

Mentee dwóch programów mentoringowych Perspektyw – Girls Go Start-Up Academy oraz Lean in STEM. Właścicielka adoptowanej kotki Amelii, miłośniczka kawy speciality i alternatywnych metod jej parzenia oraz roślinnego jedzenia.

mgr Patrycja Uram
Wiceprzewodnicząca Rady SD PAN

Reprezentantka I Wydziału PAN

Delegatka SD PAN z ramienia Instytutu Psychologii PAN w Warszawie
e-mail: puram@pan.pl

Absolwentka Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Humanistycznospołecznego Uniwersytetu SWPS oraz Master of Business Administration Uniwersytetu SWPS, IPI PAN, Utah University. Obecnie doktorantka Instytutu Psychologii PAN. Członkini Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej. Autorka i współautorka publikacji z zakresu psychologii zdrowia i psychologii społecznej.

W swojej pracy badawczej zgłębia tematykę z zakresu zarówno psychologii klinicznej- tematyka IBD, psychologii poznawczej- postawy, oraz psychologii społecznej- media społecznościowe. Czas wolny poświęca na treningi personalne, bieganie, słuchanie muzyki i jak przystało na Psychologa obserwowanie drugiego człowieka.

mgr Hubert Kasprzak
Sekretarz Rady SD PAN

Reprezentant V Wydziału PAN

Delegat SD PAN z ramienia Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej
im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wrocławiu
e-mail: hkasprzak@pan.pl

Absolwent genetyki i biologii eksperymentalnej na Uniwersytecie Wrocławskim. 

Doktorant Szkoły Doktorskiej Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN. Stypendysta Ministra Nauki (2021), Honorowy Przewodniczący SKN Ekologów UWr.

Równolegle od 2017r. zatrudniony w LO XIV we Wrocławiu, gdzie prowadzi zajęcia przygotowujące do Olimpiady Biologicznej. Od 2021 r. sprawuje mandat Radnego Wrocławskiego Osiedla Ołbin, wybrany także na członka  Rady Krajowej partii Nowej Lewicy.