Rada Samorządu Doktorantów Polskiej Akademii Nauk

W dniu 22.10.2015 odbyło się seminarium szkoleniowe pt. ,,Fundusz Pomocy Materialnej dla Doktorantów PAN”. Rada SD PAN serdecznie dziękuje Kancelarii PAN za zorganizowanie tego seminarium, wszystkim uczestnikom za wzięcie udziału oraz prowadzącemu powyższe seminarium mgr Jackowi Pakule. Udział w seminarium pozwolił uczestnikom pogłębić wiedzę w zakresie zasad przyzwania pomocy materialnej dla doktorantów PAN, a także było wspaniałą okazją do wymiany doświadczeń.

FPM FPM FPM