Rada Samorządu Doktorantów Polskiej Akademii Nauk

W związku rekrutacją do Komisji Prawnej przy Radzie SD PAN zachęcamy do zgłaszania kandydatur do tego organu. Poniżej przedstawiamy krótką charakterystykę oczekiwań w stosunku do kandydatów i dane kontaktowe na które należy wysyłać zgłoszenia.

Oczekiwania względem potencjalnych kandydatów:

  • Preferowane wykształcenie prawnicze lub pokrewne
  • Gotowość do pracy w charakterze wolontariusza na rzecz środowiska doktorantów PAN
  • Nie jest konieczne posiadania statusu doktoranta/studenta
  • Gotowość do pracy zdalnej za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Zakres obowiązków:

  • Ścisła współpraca z Radą Samorządu Doktorantów PAN
  • Przygotowywanie opinii prawnych na potrzeby działalności Samorządu Doktorantów PAN
  • Wsparcie prawne samorządów doktorantów poszczególnych instytutów PAN

Zgłoszenia należy przesyłać na adres mailowy:

a.Puscian@nencki.gov.pll

Na Wasze zgłoszenia czekamy do dnia 16 lutego 2014r. Prosimy o tytułowanie wysyłanej wiadomości „Komisja Prawna SD PAN”.