Rada Samorządu Doktorantów Polskiej Akademii Nauk

W dniach 1-3 grudnia w Warszawie odbył się XIV Zjazd Delegatów, który dokonał wyboru nowych władz statutowych Krajowej Reprezentacji Doktorantów oraz przyjęcia rocznych sprawozdań z działalności Przewodniczącego, Zarządu i Komisji Rewizyjnej Krajowej Reprezentacji Doktorantów.

Na funkcję Przewodniczącej Krajowej Reprezentacji Doktorantów kandydowała:

Ewelina Pabjańczyk-Wlazło (Politechnika Łódzka),

która w wyniku głosowania została nową Przewodniczącą elektem.

Zjazd Delegatów dokonał również wyboru nowego Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Krajowej Reprezentacji Doktorantów na kadencję 2017 w skład których weszli:

Zarząd Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Marcin Błaszcz (Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie)

Łukasz Kierznowski (Uniwersytet w Białymstoku)

Anna Kuklińska (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu)

Kamil Rudol (Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk)

Joanna Tomaszewska (Uniwersytet Wrocławski)

Agnieszka Żyra (Politechnika Krakowska)

Komisja Rewizyjna Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Michał Gajda (Politechnika Warszawska)

Igor Kilanowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

Zbigniew Kubiatowski (Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk)

Wojciech Sajdak (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)

Małgorzata Wesołowska (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

Podczas XIV Zjazdu Delegatów KRD RSD PAN reprezentowali:

Anna Domżalska, Zbigniew Kubiatowski, Katarzyna Kryszczuk, Kamil Rudol oraz Karolina Zajdel

Gratulujemy wybranym i życzymy owocnej pracy!