Rada Samorządu Doktorantów Polskiej Akademii Nauk

W dniach 2-4 grudnia w Warszawie odbył się XVII Krajowy Zjazd Doktorantów i XIII Zwyczajny Zjazd Delegatów, który dokonał wyboru nowych władz statutowych Krajowej Reprezentacji Doktorantów oraz przyjęcia rocznych sprawozdań z działalności Przewodniczącego, Zarządu i Komisji Rewizyjnej Krajowej Reprezentacji Doktorantów.

Na funkcję Przewodniczącego Krajowej Reprezentacji Doktorantów kandydował:
Michał Gajda (Politechnika Warszawska),
który w wyniku głosowania został nowym Przewodniczącym elektem, na trzecią już kadencję.

Zjazd Delegatów dokonał również wyboru nowego Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Krajowej Reprezentacji Doktorantów na kadencję 2017 w skład których weszli:

Zarząd Krajowej Reprezentacji Doktorantów
Beatka Baran (Uniwersytet Jagielloński)
Zuzanna Hazubska (Politechnika Wrocławska)
Łukasz Hnatkowski (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Kasia Kryszczuk (Instytut Chemii Fizycznej PAN, wiceprzewodnicząca RSD PAN)
Iwona Sulowska (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie)
Ela Wyraz (Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki)

Komisja Rewizyjna Krajowej Reprezentacji Doktorantów
Natalia Chodkowska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Artur Kopczyński (Politechnika Warszawska)
Kamil Mieszkowski (Uniwersytet Warszawski)
Weronika Stodółka (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu)
Magda Zorychta (Politechnika Śląska)