Rada Samorządu Doktorantów Polskiej Akademii Nauk

Wyniki IV edycji Konkursu na Najbardziej Prodoktorancki Instytut Polskiej Akademii Nauk PROPAN 2016:

Lista rankingowa konkursu PRODOK 2016

Szczegółowe wyniki konkursu PROPAN 2016

W czwartej edycji konkursu PROPAN ocenie poddano 24 zgodne z regulaminem formularze zgłoszeniowe. Kapituła doktorancka konkursu na najbardziej prodoktorancki Instytut PAN obradowała w następującym składzie: mgr Katarzyna Drozd – Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk, mgr inż. Katarzyna Kryszczuk – Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, mgr inż. Karolina Bejm – Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk, mgr Małgorzata Dębowczyk – Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk oraz mgr inż. Agata Zerka – Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk

Lista rankingowa Instytutów PAN biorących udział w konkursie, przygotowana przez Kapitułę Doktorancką, została poddana ocenie Kapituły Profesorskiej w następującym składzie: Prof. dr hab.  Elżbieta Frąckowiak – Wiceprezes PAN, prof. Stanisław Filipowicz – dziekan Wydziału I PAN, Prof. Leszek Kaczmarek – dziekan Wydziału II PAN, Prof. Paweł Kulesza – Zastępca Przewodniczącej Rady Kuratorów, Prof. Antoni Rogalski – dziekan Wydziału IV PAN, Prof. Witold Rużyłło – dziekan Wydziału V PAN, mgr inż. Agata Zerka – Rada Samorządu Doktorantów Polskiej Akademii Nauk – sekretarz Kapituły.

Archiwalne ogłoszenie o konkursie PROPAN 2016:

W celu udziału w konkursie „PROPAN 2016” należy wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy. Aby otrzymać link do formularza wygenerowanego specjalnie dla danego instytutu PAN, należy przesłać wiadomość o treści: “Proszę o przesłanie dostępu do formularza elektronicznego dla … (nazwa instytutu PAN).”, na adres: propan@krd.edu.pl. W odpowiedzi zwrotnej otrzymają Państwo dostęp do elektronicznego formularza konkursowego wygenerowanego dla danego instytutu PAN.

Po uzupełnieniu wersji elektronicznej automatycznie generowany jest formularz, który wraz z wymaganymi podpisami należy przesyłać na adres:
Krajowa Reprezentacja Doktorantów
ul. Koszykowa 60/62 lok. 11, 00-673 Warszawa
z dopiskiem: „PROPAN 2016”
w terminie do 28 października 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Oceniane będą wyłącznie formularze wypełnione i wygenerowane za pomocą systemu elektronicznego zawierające wymagane podpisy. Wszelkie pytania dotyczące wypełniania formularza prosimy kierować na adres anna.katarzyna.zaleszczyk@krd.edu.pl w temacie wpisując  „PROPAN 2016.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystej Gali Konkursów PRODOK i PROPAN w dniu 18 listopada o godzinie 14:00 w Pałacu Staszica w Warszawie.
Serdecznie zachęcamy do udziału w Konkursie.

Pliki związane z Konkursem:

ogloszenie-propan-2016
formularz-propan (uwaga: plik PDF zawiera formularz roboczy ułatwiający wcześniejsze przygotowanie treści odpowiedzi; w celu dokonania zgłoszenia prosimy wypełnić, wydrukować, podpisać i przesłać formularz wygenerowany za pomocą systemu elektronicznego)
regulamin-propan