Rada Samorządu Doktorantów Polskiej Akademii Nauk

Ogłoszenie Konkursu PRODOK/PROPAN 2019

Krajowa Reprezentacja Doktorantów
zaprasza serdecznie do udziału w

Konkursie na Najbardziej Prodoktorancką Uczelnię w Polsce

PRODOK 2019

Krajowa Reprezentacja Doktorantów
oraz Rada Samorządu Doktorantów Polskiej Akademii Nauk
zapraszają serdecznie do udziału w

Konkursie na Najbardziej Prodoktorancki Instytut Polskiej Akademii Nauk

PROPAN 2019

W celu udziału w konkursie „PRODOK 2019” lub „PROPAN 2019” należy wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy. Aby otrzymać link do formularza wygenerowanego specjalnie dla danej uczelni lub instytutu PAN należy przesłać wiadomość mailową o treści: „Proszę o przesłanie dostępu do formularza elektronicznego dla <nazwa uczelni/instytutu PAN>.”, w przypadku konkursu PRODOK – na adres: prodok@krd.edu.pl, w przypadku konkursu PROPAN – propan@krd.edu.pl. W odpowiedzi zwrotnej otrzymają Państwo dostęp do elektronicznego formularza konkursowego wygenerowanego dla danej uczelni lub instytutu PAN. Po uzupełnieniu wersji elektronicznej, tworzony jest automatycznie formularz, który powinien zostać podpisany przez osoby decyzyjne i w całości zeskanowany. Skany podpisanego formularza proszę przesyłać w formacie pdf na skrzynkę mailową prodok@krd.edu.pl lub propan@krd.edu.pl

  • w terminie: do 4 października 2019r. – konkurs PROPAN (decyduje data wpłynięcia maila),
  • w terminie: do 11 października 2019r. – konkurs PRODOK (decyduje data wpłynięcia maila).

Oceniane będą wyłącznie formularze wypełnione i wygenerowane za pomocą systemu elektronicznego, zawierające wymagane podpisy. Wszelkie pytania dotyczące wypełniania formularzy prosimy kierować na wspomniane adresy mailowe, w temacie wpisując „PRODOK 2019” lub „PROPAN 2019″.

formularze i więcej informacji dostępne na stronie: https://krd.edu.pl/ogloszenie-konkursow-prodok-propan/