Rada Samorządu Doktorantów Polskiej Akademii Nauk

Krajowa Reprezentacja Doktorantów oraz Rada Samorządu Doktorantów Polskiej Akademii Nauk serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w IV edycji Konkursu na Najbardziej Prodoktorancki Instytut Polskiej Akademii Nauk PROPAN 2016.

W celu udziału w konkursie „PROPAN 2016” należy wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy. Aby otrzymać link do formularza wygenerowanego specjalnie dla danego instytutu PAN, należy przesłać wiadomość o treści: “Proszę o przesłanie dostępu do formularza elektronicznego dla … (nazwa instytutu PAN).”, na adres: propan@krd.edu.pl. W odpowiedzi zwrotnej otrzymają Państwo dostęp do elektronicznego formularza konkursowego wygenerowanego dla danego instytutu PAN.

Po uzupełnieniu wersji elektronicznej automatycznie generowany jest formularz, który wraz z wymaganymi podpisami należy przesyłać na adres:
Krajowa Reprezentacja Doktorantów
ul. Koszykowa 60/62 lok. 11, 00-673 Warszawa
z dopiskiem: „PROPAN 2016”
w terminie do 28 października 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Oceniane będą wyłącznie formularze wypełnione i wygenerowane za pomocą systemu elektronicznego zawierające wymagane podpisy. Wszelkie pytania dotyczące wypełniania formularza prosimy kierować na adres anna.katarzyna.zaleszczyk@krd.edu.pl w temacie wpisując  „PROPAN 2016.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystej Gali Konkursów PRODOK i PROPAN w dniu 18 listopada o godzinie 14:00 w Pałacu Staszica w Warszawie.
Serdecznie zachęcamy do udziału w Konkursie.

Pliki związane z Konkursem:

ogloszenie-propan-2016
formularz-propan (uwaga: plik PDF zawiera formularz roboczy ułatwiający wcześniejsze przygotowanie treści odpowiedzi; w celu dokonania zgłoszenia prosimy wypełnić, wydrukować, podpisać i przesłać formularz wygenerowany za pomocą systemu elektronicznego)
regulamin-propan