Rada Samorządu Doktorantów Polskiej Akademii Nauk

Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk na 128 sesji w dniu 19 marca, wybrało prof. Jerzego Duszyńskiego na Prezesa PAN
w kadencji 2015 – 2018.