Rada Samorządu Doktorantów Polskiej Akademii Nauk

W dniu 19 stycznia 2016 r. na zaproszenie Prezesa PAN, p. prof. Jerzego Duszyńskiego, przewodniczący Rady Samorządu Doktorantów PAN, Wojciech Włoskowicz, po raz kolejny obecny był na Posiedzeniu Prezydium PAN. Obecność reprezentanta Samorządu Doktorantów na zebraniu naczelnego organu Akademii podkreśla cenny wkład, jaki poprzez prowadzenie studiów doktoranckich Polska Akademia Nauk wnosi w rozwój młodych kadr naukowych w Polsce.

20 stycznia Radę SD PAN przyjął Wiceprezes PAN, p. prof. Paweł Rowiński. W spotkaniu uczestniczył także Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN, p. Mieczysław Grabianowski, p. Iwona Osińska z Kancelarii PAN oraz Anna Katarzyna Zaleszczyk z Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Podczas spotkania omówiono szereg istotnych kwestii, m.in. stan prac nad uruchomieniem Stypendium Prezesa PAN oraz przygotowań do kolejnej edycji konkursu PROPAN. Jako Rada SD PAN bardzo cieszymy się z dużej przychylności, jaką Samorządowi Doktorantów PAN okazują Władze Akademii.