Rada Samorządu Doktorantów Polskiej Akademii Nauk

W dniu 17.05.2017 r.odbyła się prezentacja wypracowanych przez środowisko doktoranckie założeń do Ustawy 2.0. W prezentacji uczestniczył Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin, Zarząd i Komisja Rewizyjna Krajowej Reprezentacji Doktorantów,zaproszeni goście oraz przedstawiciele doktorantów. Krajowa Reprezentacja Doktorantów zaproponowała podczas tego spotkania rozwiązania wypracowane przez środowisko doktoranckie. Wśród najważniejszych postulatów znalazły się stypendia dla wszystkich doktorantów, promowanie mobilności oraz umiędzynarodowienie programów doktorskich.

Podstawą do opracowania założeń były dyskusje oraz debaty przeprowadzone w środowisku doktoranckim, w tym w szczególności wyniki prac Zespołu Roboczego Krajowej Reprezentacji Doktorantów do spraw Opracowania Założeń Doktoranckich do Ustawy 2.0.

W skład tego zespołu wchodzili przedstawiciele PAN:

Katarzyna Kryszczuk – Instytut Chemii Fizycznej PAN
Kamil Rudol – Instytut Nauk Prawnych PAN
Wojciech Włoskowicz – Instytut Slawistyki PAN

Podczas prezentacji Radę Samorządu Doktorantów PAN reprezentowali:
Zbigniew Kubiatowski – Przewodniczący RSD PAN
Katarzyna Kryszczuk – Wiceprzewodnicząca RSD PAN

więcej informacji na temat przebiegu spotkania można przeczytać:
http://krd.edu.pl/ustawa/