Rada Samorządu Doktorantów Polskiej Akademii Nauk

UWAGA! Poniższy dokument nie bierze pod uwagę obowiązującej od 20 lipca 2018 roku Ustawy 2.0 – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, stąd informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne.

Nowa wersja dokumentu jest w przygotowaniu.


Poniżej przedstawiamy najważniejszy dokument komisji prawnej Rady Samorządu Doktorantów PAN Jest to zbiór praw i obowiązków doktorantów PAN zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Prawa i obowiązki doktoranta jednostki naukowej PAN .