Rada Samorządu Doktorantów Polskiej Akademii Nauk

Mamy przyjemność poinformować Państwa, że w dniu 22 września 2015 r. po raz pierwszy przedstawicielka doktorantów PAN, w osobie przewodniczącej Rady SD PAN mgr Anny Katarzyny Zaleszczyk, uczestniczyła w posiedzeniu Prezydium PAN. Prezydium jest organem sprawującym nadzór nad wykonywaniem zadań przez jednostki naukowe i inne jednostki organizacyjne Akademii w sposób zgodny z przepisami ustawy, statutem Akademii i uchwałami Zgromadzenia Ogólnego Akademii. Jest to niezwykle istotne wydarzenie dla społeczności doktoranckiej Akademii, świadczące o wsparciu głosu doktorantów ze strony Władz PAN.

Prezydium PAN