Rada Samorządu Doktorantów Polskiej Akademii Nauk

stypendia-broszuraBroszura promująca przyznawanie stypendiów w PAN

Rada Samorządu Doktorantów PAN ma przyjemność poinformować o finalizacji  działań związanych z promocją przyznawania stypendiów doktoranckich w instytutach Polskiej Akademii Nauk. W drodze konkursu, do którego zaprosiliśmy wszystkie instytuty (informacja o możliwości zgłoszenia doktoranta danej jednostki była kierowana bezpośrednio do dyrektorów) zostały wyłonione następujące sylwetki wybitnych doktorantów Akademii z poszczególnych wydziałów Polskiej Akademii Nauk.

Wydział I – Instytut Slawistyki PAN– mgr Miłosz Janusz Zieliński

Wydział II – Instytut Chemii Bioorganicznej PAN – mgr Paulina
Gałka-Marciniak

Wydział III – Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN – mgr
Karolina Bąkowska

Wydział IV – Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej
im. M. Nałęcza PAN– mgr inż. Joanna Jankowska-Śliwińska

Wydział V – Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im.
Ludwika Hiszfelda – mgr Katarzyna Hodyra-Stefaniak

W załączonej broszurze, będącej wynikiem konkursu opowiadają oni, jak ważne dla osiągnięcia przez nich sukcesu naukowego jest otrzymywanie stypendium doktoranckiego.Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy! Chcemy podziękować wszystkim Instytutom za zgłoszenia sylwetek doktorantów – rywalizacja była bardzo wyrównana, a nam przypadła niewdzięczna rola jury.