Rada Samorządu Doktorantów Polskiej Akademii Nauk

Pragniemy serdecznie podziękować firmie Relvo sp. z o.o. za wkład w VII Konferencję Doktorantów PAN (KonDokPAN 2023), która odbyła się w dniach 13-15.10.2023 w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu.

Relvo to polska firma, której celem jest oferowanie produktów najwyższej jakości, skupiająca się na wsparciu sprzedażowym, serwisowym i edukacyjnym. Największą misją Relvo jest doskonałe wsparcie przedsiębiorców, naukowców, laborantów, lekarzy i diagnostów w podejmowaniu decyzji, wdrażaniu technologii i rozwiązań kluczowych dla rozwoju i ekonomii działalności biznesowej. Działając zgodnie ze swoimi podstawowymi wartościami, do których zaliczają się najwyższa jakość i godne zaufania, partnerskie relacje, Relvo realizuje swoją politykę sprzedażową w Polsce i innych krajach Europy.

Odwiedź: https://www.relvo.pl/ aby uzyskać więcej informacji.We would like to sincerely thank the Relvo company for their contribution to the 7th Conference of Doctoral Students of the PAS (KonDokPAN 2023), which took place from October 13th to October 15th, 2023, at the Institute of Low Temperature and Structural Research PAS in Wrocław.


Relvo is a polish company with the goal to offer products of the highest quality, focusing on sales, service, and educational support. Relvo’s greatest mission is to be excellent support for entrepreneurs, scientists, laboratory technicians, doctors, and diagnosticians in making decisions, implementing technologies, and solutions that are crucial for the development and economy of the business activities. By acting in accordance with their core values, which include the highest quality and trustworthy, partner-like relationships, Relvo implements their sales policy in Poland and other European countries.

Visit: https://www.relvo.pl/  for more information.