Rada Samorządu Doktorantów Polskiej Akademii Nauk

Pragniemy serdecznie podziękować Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta (Fulbright Poland) za wkład w VII Konferencję Doktorantów PAN (KonDokPAN 2023), która odbyła się w dniach 13-15.10.2023 w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu.

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta (Fulbright Poland) to organizacja pożytku publicznego działająca dzięki umowie bilateralnej pomiędzy rządami Polski i Stanów Zjednoczonych, wspierająca wymianę akademicką i kulturową pomiędzy tymi krajami. Komisja administruje Programem Fulbrighta w Polsce oraz oferuje różnego rodzaju wsparcie dla osób indywidualnych i instytucji zainteresowanych współpracą na rzecz rozwoju nauki i kultury z instytucjami w USA. Fulbright Poland rozwija talenty, wzmacnia ludzki potencjał, kształtuje przyszłych społecznych liderów i liderki, buduje trwałe kontakty, poszerza wiedzę i wspiera społeczności poprzez wymianę edukacyjną.

Odwiedź: https://fulbright.edu.pl/ aby uzyskać więcej informacji.We would like to sincerely thank the Polish-U.S. Fulbright Commission (Fulbright Poland) for their contribution to the 7th Conference of Doctoral Students of the PAS (KonDokPAN 2023), which took place from October 13th to October 15th, 2023, at the Institute of Low Temperature and Structural Research PAS in Wrocław.


The Polish-U.S. Fulbright Commission (Fulbright Poland) is a public benefit organization based on a bilateral agreement between governments of Poland and the United States. Commission supports academic and cultural exchange of students, scholars and professionals by providing opportunities incl. funding, resources, guidance and networking. Fulbright Poland is a catalyst for talent, harnessing human potential, building lasting connections, advancing knowledge and supporting communities, moving nations closer to a more peaceful world.

Visit: https://fulbright.edu.pl/ for more information.