Rada Samorządu Doktorantów Polskiej Akademii Nauk

Mamy przyjemność ogłosić, że Wrocławski Oddział Polskiej Akademii Nauk objął Patronatem Honorowym VII Konferencję Doktorantów PAN (KonDokPAN 2023).


Wrocławski Oddział Polskiej Akademii Nauk powstał w grudniu 1970 roku; jest jedną z najstarszych placówek terenowych Akademii, średnią pod względem liczby skupionych w nim członków korporacji PAN; zasięgiem swojego działania obejmuje obszar Dolnego Śląska. Wśród członków założycieli Oddziału byli wybitni uczeni: Włodzimierz Trzebiatowski, Stanisław Kulczyński, Hugo Steinhaus, Hugon Kowarzyk, Stanisław Tołpa, Alfred Jahn, Henryk Teisseyre. Członkowie Oddziału reprezentują obecnie szerokie spektrum nauk ścisłych, nauk technicznych, nauk o życiu i nauk medycznych oraz nauk o Ziemi i są zawodowo związani z wrocławskimi uczelniami oraz instytutami naukowymi PAN.

Odwiedź: https://wroclaw.pan.pl/ aby uzyskać więcej informacji.We are pleased to announce that the Wrocław Branch of the Polish Academy of Sciences has taken on the Honorary Patronage of the VII Conference of PhD Students of PAS (KonDokPAN 2023) .

The Wrocław Branch of the Polish Academy of Sciences was established in December 1970; it is one of the oldest regional institutions of the Academy, with an average number of members of the PAS corporation. Its scope of activity covers the Lower Silesia region. Among the founding members of the Branch were distinguished scholars: Włodzimierz Trzebiatowski, Stanisław Kulczyński, Hugo Steinhaus, Hugon Kowarzyk, Stanisław Tołpa, Alfred Jahn, Henryk Teisseyre. The members of the Branch currently represent a wide spectrum of exact sciences, technical sciences, life sciences, medical sciences, as well as Earth sciences, and they are professionally associated with Wrocław’s universities and PAS scientific institutes.

Visit: https://wroclaw.pan.pl/ for more information.