Rada Samorządu Doktorantów Polskiej Akademii Nauk

Mamy przyjemność ogłosić, że Partnerem Głównym VII Konferencji Doktorantów PAN (KonDokPAN 2023) jest Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej – DAAD.

DAAD jest największą na świecie organizacją stypendialną. Od momentu powstania w 1925 roku ze wsparcia DAAD skorzystało około 2,9 mln studentów i pracowników naukowych, zarówno w Niemczech jak i za granicą. Dla kandydatów z Polski DAAD oferuje stypendia na kursy językowe oraz pobyty studyjne i badawcze w Niemczech. Działalność DAAD wykracza daleko poza przyznawanie stypendiów. DAAD aktywnie angażuje się w umiędzynarodowienie niemieckich uczelni, wspiera inicjatywy promujące germanistykę i język niemiecki za granicą, współpracuje z krajami rozwijającymi się oraz pełni funkcję doradczą wobec najważniejszych decydentów politycznych w dziedzinie nauki, edukacji i rozwoju.

Odwiedź: https://www.daad.pl/, aby uzyskać więcej informacji.


We are pleased to announce the Main Partner of the VII Conference of PhD Students of PAS (KonDokPAN 2023) – the German Academic Exchange Service – DAAD.

DAAD is the world’s largest scholarship organization. Since its establishment in 1925, approximately 2.9 million students and academic staff have benefited from DAAD support, both in Germany and abroad. For candidates from Poland, DAAD offers scholarships for language courses, study stays, and research in Germany. DAAD’s activities go far beyond awarding scholarships. DAAD actively engages in internationalizing German universities, supports initiatives promoting German studies and the German language abroad, collaborates with developing countries, and serves as an advisory body to key political decision-makers in the fields of science, education, and development.

Visit: https://www.daad.pl/ for more information.